About Us

who we are

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Salt Hub อย่างเป็นทางการ เราเป็นหนึ่งในแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุดมากว่า 10 ปี น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น รสชาติ ดีไซน์ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สิ่งนั้นคือความปลอดภัยของทรัพย์สินของเรา วันนี้เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ MarboZero และ MStix ที่คิดว่าต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอน ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสูง ผลิตภัณฑ์ Vapcell ได้รับการรับรองระดับโลกที่สำคัญทั้งหมด เช่น CE, UL, FCC , RoHS MSDS, Un38.3, CE, FCC, PSE การประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกโดย ping An Insurance Group

Our Founder Team

ภูมิพัฒน์ พิจิตเจริญวงศ์

ภูมิพัฒน์ พิจิตเจริญวงศ์

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

บวรทัต ธนากร

บวรทัต ธนากร

หัวหน้าทีม Administrator

นัทธา ศรีวรรณวิไล

นัทธา ศรีวรรณวิไล

ผู้ร่วมทีม Administrator

สุนิสา ธงชัย

สุนิสา ธงชัย

ผู้ร่วมทีม Administrator

ชามา ช้างทอง

ชามา ช้างทอง

ผู้ร่วมทีม Administrator

สันติ จันวราสกุล

สันติ จันวราสกุล

หัวหน้าทีม Accountant

ธนภูมิ วัฒนศักดิ์สกุล

ธนภูมิ วัฒนศักดิ์สกุล

สมาชิกในทีม Accountant

กนก ศรีทอง

กนก ศรีทอง

สมาชิกในทีม Accountant

วลีรัตน์ ทรัพย์ปรีชา

วลีรัตน์ ทรัพย์ปรีชา

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

สิริศักดิ์ ทรัพย์มา

สิริศักดิ์ ทรัพย์มา

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

พริมา วิเชียรวิทย์

พริมา วิเชียรวิทย์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

อารยา ห้าวหาญ

อารยา ห้าวหาญ

หัวหน้าทีม Content Creating

จิราพร ศิริโกศล

จิราพร ศิริโกศล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นิรดา จิตวรเวช

นิรดา จิตวรเวช

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ฉัตรชยา เหล่าสกุล

ฉัตรชยา เหล่าสกุล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

ธรรมนิตย์ ปราสาทงาม

ธรรมนิตย์ ปราสาทงาม

หัวหน้าทีม Digital Marketing

พีรดา ทัศนเรือง

พีรดา ทัศนเรือง

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ปภาวดี ภูพาปวิชญา สุวรรณโชคณิชย์

ปภาวดี ภูพาปวิชญา สุวรรณโชคณิชย์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ธนพล ชนะสมบัติ

ธนพล ชนะสมบัติ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing